ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา.....ศาลทั่วประเทศ.....โดยจังหวัดพิษณุโลก
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

37

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 07.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยนายธีรวัฒน์   กล้าการรบ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก       พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม 135 ปี วันศาลยุติธรรม กับหน่วยงานศาลยุติธรรม          ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6, ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงก่อให้เกิดศาลสถิตย์ยุติธรรมขึ้น มีผู้ร่วมงานรวมกว่า 300 คน ในกิจกรรมจัดให้มีพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป, จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับงานวันศาลยุติธรรม และปล่อยพันธุ์ปลา  จำนวน 200,000 ตัว ณ แม่น้ำน่านหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 65
อ.528/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.533/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
ฉ.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ฉ.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.219/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.274/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.277/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.311/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.318/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.321/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.322/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.323/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.324/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.325/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.326/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.332/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.412/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.266/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.317/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.318/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.335/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.353/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.354/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.96/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.97/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2018/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.199/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.164/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ม.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.482/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.484/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.514/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
ขค.2/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ขค.3/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ช.10/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ช.11/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.141/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.142/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.230/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.231/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.236/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.237/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.259/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.260/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.261/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.299/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.327/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.328/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.329/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.335/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.243/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.244/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.305/60
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.306/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.320/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.321/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.330/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.332/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.343/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.365/60
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.95/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1393/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2295/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.67/60
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1435/59
นัดพร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ