ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

52

เมื่อวันอังคาร ที่  3  ตุลาคม  2560 เวลา 9.00 – 12.00 นาฬิกา  นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์  ผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม  หัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาของศาล ในการนี้  นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกได้บรรยายในหัวข้อ  “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรม”  และ ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาคดีในศาล  พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะนิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
อ.1837/60
นัดพบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1018/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.879/60
พิจารณา ไกล่เกลี่ย กำหนด
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1839/60
นัดพบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1071/60
ฟังคำพิพากษา-/เลื่อนมา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1180/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1231/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1246/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1599/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1652/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1689/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2019/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.502/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.522/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.818/60
ทำยอม,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.881/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.463/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1029/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1643/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)