ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

เมื่อวันจันทร์ที่ 18  มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา  นางสาวยสุชมา สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางวชิราภรณ์  น้อยยม  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ “ป้าๆ...พาคุย” โดยนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม  ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมาย เรื่อง การปล่อยชั่วคราวด้วยระบบประเมินความเสี่ยงและการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)  ในรายการ “ป้าๆ...พาคุย” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราวด้วยระบบประเมินความเสี่ยง รวมถึงการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ได้อย่างถูกต้อง มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบประเมินความเสี่ยงอย่างไร ทางคลื่นFM 94.25 KHz  และ Facebook สวท.พิษณุโลก เป็นการสื่อให้ประชาชนได้ทราบ และเป็นการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
ผบ.1142/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.270/61
ไกล่เกลี่ย,ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.271/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.272/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.285/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.314/61
ให้การ,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.421/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.422/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.44/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.503/61
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.504/61
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.515/61
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.567/61
พิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.88/61
สืบพยานโจทก์ ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1198/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1308/60
ไกล่เกลี่ยนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
พ.458/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.459/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.460/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.461/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.462/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.463/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
อ.1000/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.1092/61
นัดพบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
อ.1097/61
นัดพบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
อ.1107/61
นัดพบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
อ.1116/61
นัดพบทนายคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
อ.1359/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.203/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.211/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2162/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.225/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2309/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.251/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.425/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
อ.921/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.922/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.923/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
อ.947/61
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อท.87/61
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.