ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

61

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19  เมษายน  2561  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6  ศาลจังหวัดพิษณุโลก  ศาลแขวงพิษณุโลก  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันจัดงาน “136 ปี วันศาลยุติธรรม” ในการนี้จัดให้มีพิธีสงฆ์ใน เวลา 7.00 นาฬิกาโดยมีนายสุรพล  สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นเวลา  08.30 นาฬิกา  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ริมแม่น้ำน่าน (หน้าที่พักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6)  ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำริให้สร้างอาคารศาลยุติธรรมและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศาลยุติธรรม
อ่านข่าว