ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก 99/99 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 E-mail:pslc@coj.go.th โทรศัพท์ 0 5590 9777 โทรสาร 0 5590 9780
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

53

              เมื่อวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560  นายปริญญา  ปานเพชร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก  และข้าราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา     และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 67 และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 190 คน  โดยมี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  กล่าวต้อนรับคณะในโอกาสเข้าศึกษา   ดูงานศาลจังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ