ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา นางสาวยสุชมา สุขคุ้ม นิติกร ชานาญการพิเศษ นางวชิราภรณ์ น้อยยม ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เรื่องกาไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ “ป้าๆ...พาคุย” ทางคลื่น FM 94.25 KHz และ Facebook สวท.พิษณุโลก เพื่อให้ความรู้ และ คุ้มครองสิทธิ แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ในการเผยแพร่ในครั้งนี้ได้บรรยายถึงส่วนต่างๆของอุปกรณ์ รูปแบบการใช้กาไลอิเล็กทรอนิคส์ การควบคุม การแจ้งเตือน การรับสัญญาณ การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่ออยู่กับตัวบุคคลที่สวมใส่ รวมถึงความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ในการประกันตัวผู้ต้องหา หรือจาเลยในการประกันตัวด้วยกาไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
อ.1376/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2122/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2128/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2130/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1158/60
นัดพร้อม นัดชี้ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.908/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1257/60
ฟังคำพิพากษา-ส่งภาคฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1339/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1800/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1800/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2001/58
ฟังผลฯ-ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2036/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2038/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2099/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2101/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2102/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2139/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.304/59
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.870/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.911/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ช.21/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1001/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม/สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1241/60
ไกล่เกลี่ ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.976/60
ทำยอม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1153/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1397/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1414/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.654/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.894/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1279/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2064/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2077/60
ฟังคำพิพากษา-สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)