ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา.....ศาลทั่วประเทศ.....โดยจังหวัดพิษณุโลก
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นางศิริพร  น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมงคล พุกพูล พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอประสานความร่วมมือในการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน ชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทางกฎหมาย และให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยของชุมชน   ป้องกันปัญหาทางอาชญากรรมในชุมชน

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)