ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน  2560 เวลา09.00นาฬิกาศาลจังหวัพิษณุโลกร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์จังหวัดและอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อเชิญไปถวาย ณ หอเปลื้องพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
อ.1601/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.786/60
ฟังคำพิพากษา-ส่งภาคฯ (ป)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1145/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1479/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.231/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.513/60
ไต่สวนกรณีผิดเงื่อนไขฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.620/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.648/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.954/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.973/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.997/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1560/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.801/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1084/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.261/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)