ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันจันทร์ ที่  20  พฤศจิกายน  2560 เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา นายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย  เรื่อง ทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา มรดก และความรุนแรงในครอบครัว           ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ในรายการ  “ป้าๆ...พาคุย”  ทางคลื่น FM 94.25  KHz  และ Facebook    สวท.พิษณุโลก  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องของทรัพย์มรดก และสินสมรสในส่วนต่างๆ เป็นการลดปัญหาข้อพิพาทในสินสมรส อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ และลดปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัว เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ผบ.1080/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1093/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.925/60
ทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2019/60
นัดพบทนาย/คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
สว.(พ)1/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1240/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1376/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2279/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2418/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.446/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.573/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.876/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1158/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.373/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.743/60
สืบพยานโจทก์-จำเลยที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.975/60
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
พ32/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)