หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์  
แบบฟอร์มศาลแบบใหม่ 
อัตราค่านำส่งหมาย  
ค่าธรรมเนียมศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

รายงานสถิติ
สถิติคดีประจำปี 2554
 

ประเภทคดี

คดีค้างมา

คดีรับใหม่

คดีเสร็จไป

คดีค้างไป

แพ่ง

373

1555

1591

337

ผู้บริโภค

130

484

522

92

สิ่งแวดล้อม

0

0

0

0

อาญา

573

2491

2526

538


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1616