จำนวนข่าวทั้งหมด 78
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลก ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเกียรติบัตรศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นศาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏ
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลก ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเกียรติบัตรศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นศาลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏ
  :: ข่าวที่ 1180   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 (อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 )  ครั้งที่5/2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 (อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ) ครั้งที่5/2557
  :: ข่าวที่ 1179   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/2557
นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/2557
  :: ข่าวที่ 1178   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมตรวจรับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมตรวจรับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 1177   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ประกาศศาลจังหวัดพิษณุโลกเรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
  :: ข่าวที่ 1176   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นายโอฬาร ธรรมบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
นายโอฬาร ธรรมบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1175   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 100 )
ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อ นางทัศนีย์ รังสิกรรพุม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อ นางทัศนีย์ รังสิกรรพุม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1174   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 1171   :: วันที่ 9 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับ นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องใน
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับ นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องใน
  :: ข่าวที่ 1170   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 1169   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลจังหวัดพิษณุโลก   
  :: ข่าวที่ 1168   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 252 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1165   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1164   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1163   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1162   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  :: ข่าวที่ 1161   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรพี ปี 2557
ศาลจังวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรพี ปี 2557
  :: ข่าวที่ 1160   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 1159   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
รับเงินรางวัลทนาย   
  :: ข่าวที่ 1156   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 137 )
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ของศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1155   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |