จำนวนข่าวทั้งหมด 54
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ตรวจการจ้างสร้างศาลนครไทย 26 พ.ค.57
ตรวจการจ้างสร้างศาลนครไทย 26 พ.ค.57
  :: ข่าวที่ 1135   :: วันที่ 27 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 1134   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศาลนครไทย 15 พ.ค.57
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศาลนครไทย 15 พ.ค.57
  :: ข่าวที่ 1133   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ศาลจังหวัดพิษณุโลกรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
  :: ข่าวที่ 1132   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพิษณุโลก
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1131   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
เยี่ยมบิดาท่านธีระพงศ์
เยี่ยมบิดาท่านธีระพงศ์
  :: ข่าวที่ 1130   :: วันที่ 12 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
นักศึกษาแพทย์ศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดพิษณุโลก
นักศึกษาแพทย์ศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1129   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้นายเลียมฯ เจ้าหน้าที่เข้ารับการผ่าตัด
มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้นายเลียมฯ เจ้าหน้าที่เข้ารับการผ่าตัด
  :: ข่าวที่ 1128   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอวังทอง .พิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอวังทอง .พิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1127   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมต้อนรับรองประธานศาลฎีกา
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมต้อนรับรองประธานศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 1126   :: วันที่ 30 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
กีฬาวันศาลยุติธรรม
กีฬาวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1125   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น
มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น
  :: ข่าวที่ 1124   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมในโครงการ “ศาลยุติธรรมน้อมเกล้า ร่วมใจถวายพ่อหลวง” ปี 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมในโครงการ “ศาลยุติธรรมน้อมเกล้า ร่วมใจถวายพ่อหลวง” ปี 2557
  :: ข่าวที่ 1123   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ท.ดุษฎี เลขะวิพัฒน์
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ท.ดุษฎี เลขะวิพัฒน์
  :: ข่าวที่ 1122   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลกรดน้ำขอพร นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีไทย
ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพิษณุโลกรดน้ำขอพร นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีไทย
  :: ข่าวที่ 1121   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6และคณะผู้บริหาร
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6และคณะผู้บริหาร
  :: ข่าวที่ 1120   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ที่ล่วงลับไปแล้ว
  :: ข่าวที่ 1119   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และศาลยุติธรรมในสังกัดภาค 6 เพื่อเตรียมในการจัดงานวันศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก ประชุมร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และศาลยุติธรรมในสังกัดภาค 6 เพื่อเตรียมในการจัดงานวันศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1118   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวต่อ นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดี ผู้พิพากษาภาค 6
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวต่อ นายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดี ผู้พิพากษาภาค 6
  :: ข่าวที่ 1117   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1116   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 219 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |