จำนวนข่าวทั้งหมด 40
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1266   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1265   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายเรื่องการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายเรื่องการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1264   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายเรื่องการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายเรื่องการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1263   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้ เรื่อง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้ เรื่อง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางเลือก ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1262   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ
  :: ข่าวที่ 1260   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 1259   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 113 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 113 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1258   :: วันที่ 21 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ฯ ในโครงการรณรงค์เพื่อลดปริมาณการกระทำผิดซ้
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ฯ ในโครงการรณรงค์เพื่อลดปริมาณการกระทำผิดซ้
  :: ข่าวที่ 1257   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดณ  ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1256   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ฯ
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ฯ
  :: ข่าวที่ 1255   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาค 6 ประจำปีงบประ
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาค 6 ประจำปีงบประ
  :: ข่าวที่ 1254   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1253   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)
  :: ข่าวที่ 1252   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 1251   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1250   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิธี “วันรพี” เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพิธี “วันรพี” เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1249   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ครบรอบปีที่ 128
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ครบรอบปีที่ 128
  :: ข่าวที่ 1248   :: วันที่ 6 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการตุลาการ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการตุลาการ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี
  :: ข่าวที่ 1247   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 1246   :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |