จำนวนข่าวทั้งหมด 84
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับ นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องใน
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับ นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องใน
  :: ข่าวที่ 1170   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 1169   :: วันที่ 5 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดพิษณุโลก   
  :: ข่าวที่ 1168   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 163 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1165   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1164   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร ชุมนุมสดุดี และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1163   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1162   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
  :: ข่าวที่ 1161   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรพี ปี 2557
ศาลจังวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรพี ปี 2557
  :: ข่าวที่ 1160   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 1159   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
รับเงินรางวัลทนาย   
  :: ข่าวที่ 1156   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ของศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1155   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
แจ้งทนายความรับเงินค่ารางวัลทนายความ   
  :: ข่าวที่ 1154   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชุมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1153   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
บรรยายให้ความรู้แก่คณะนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรยายให้ความรู้แก่คณะนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  :: ข่าวที่ 1152   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรึกษาข้อราชการ
ร่วมประชุมข้าราชการตุลาการในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรึกษาข้อราชการ
  :: ข่าวที่ 1151   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
โครงการสัมมนาเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประนีประนอมศาลในจังหวัดพิษณุโลก
โครงการสัมมนาเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประนีประนอมศาลในจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1150   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการและนิทรรศการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการและนิทรรศการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 1148   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ข่าวปรับภูมิทัศน์อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่
ข่าวปรับภูมิทัศน์อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่
  :: ข่าวที่ 1147   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ตรวจรับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจรับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1146   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |