จำนวนข่าวทั้งหมด 48
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  :: ข่าวที่ 1243   :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศและตรวจราชการการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศและตรวจราชการการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
  :: ข่าวที่ 1242   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1241   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในงาน “วันเบนทูล” ณ บริเวณอนุสาวรีย์เบนทูล – ผกา  บุญอิต โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในงาน “วันเบนทูล” ณ บริเวณอนุสาวรีย์เบนทูล – ผกา บุญอิต โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1240   :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมให้การต้อนรับ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงนครไทย
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมให้การต้อนรับ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงนครไทย
  :: ข่าวที่ 1239   :: วันที่ 9 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1238   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา  และคณะฯ  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1237   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเฝ้ารับและ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเฝ้ารับและ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 1236   :: วันที่ 29 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและนิทรรศการ “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและนิทรรศการ “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1235   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค
  :: ข่าวที่ 1233   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ผู้นำชุมชน ในโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ผู้นำชุมชน ในโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
  :: ข่าวที่ 1232   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
  :: ข่าวที่ 1231   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการ“เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเพิ่มทักษะสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมมุ่งสู่ประชาคมอ
ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการ“เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเพิ่มทักษะสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมมุ่งสู่ประชาคมอ
  :: ข่าวที่ 1230   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะนิสิตแพทย์ ในหัวข้อ “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล” ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและดูการพิจ
ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะนิสิตแพทย์ ในหัวข้อ “แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล” ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและดูการพิจ
  :: ข่าวที่ 1229   :: วันที่ 23 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแร
ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแร
  :: ข่าวที่ 1228   :: วันที่ 23 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษ กับศาลจังหวัด ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พ
ศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษ กับศาลจังหวัด ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พ
  :: ข่าวที่ 1227   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับนายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมแล
ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับนายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมแล
  :: ข่าวที่ 1226   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ ดร. ดวงนภา สราญรมย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ ดร. ดวงนภา สราญรมย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1224   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
นายชาตรี  เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
นายชาตรี เหลืองเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1223   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในงาน 133 ปี ศาลยุติธรรม ในภาค 6 ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในงาน 133 ปี ศาลยุติธรรม ในภาค 6 ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1222   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |