ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 นาฬิกา นาศายปริญญา ปานเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ