ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 นาฬิกา นาศายปริญญา ปานเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ