ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 นาฬิกา นายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และกล่าว ถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงกลาง อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ