ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 นาฬิกา นายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และกล่าว ถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงกลาง อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ