ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 0.8.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ“ส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”ณ ห้องประชุมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นโรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลกโดยนายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีนางจิดาภา  หวังสู่วัฒนาผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย“ในหัวข้อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560” นายนิรันดร์  เนติไชยพันธ์ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ในหัวข้อ “การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษให้กับผู้เข้ารับการอบรม” และนายธีรวัฒน์ กล้าการรบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก อภิปราย ถาม – ตอบ ปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 


เอกสารแนบ