ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบคัดเลือก โดยสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบคัดเลือก โดยสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายนิรันดร์  เนติไชยพันธ์ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปีพ.ศ.2560 รอบคัดเลือก ซึ่งจัดโดยสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนในการตอบปัญหากฎหมายพร้อมทั้งรับมอบรางวัลจากนายทัศน์พงษ์เหล่ารักวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6


เอกสารแนบ