ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 คณะตรวจราชการและนิเทศของศาลยุติธรรมจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 คณะตรวจราชการและนิเทศของศาลยุติธรรมจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6
เมื่อวันพุธที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 – 12.00  นาฬิกา นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกคณะผู้พิพากษาและบุคลากรศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ    นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานของศาลยุติธรรมฯ จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6  เพื่อประชุมชี้แจงแนวทาง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ