ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 คณะตรวจราชการและนิเทศของศาลยุติธรรมจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค6 คณะตรวจราชการและนิเทศของศาลยุติธรรมจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6
เมื่อวันพุธที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 – 12.00  นาฬิกา นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกคณะผู้พิพากษาและบุคลากรศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ    นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานของศาลยุติธรรมฯ จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6  เพื่อประชุมชี้แจงแนวทาง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ