ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ในคลื่นความถี่ FM 94.25 และคลื่น AM 1026 KHz

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ในคลื่นความถี่ FM 94.25 และคลื่น AM 1026 KHz
เมื่อวันอังคารที่  29  สิงหาคม  2560  เวลา  11.00 – 12.00  นาฬิกา นางสาวกัณฐกาญจน์  สัตยารักษ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนางสาวมัทธิดา ธรรมราช นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ร่วมดำเนินรายการในหัวข้อ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในคลื่นความถี่ FM 94.25 MHz และ คลื่น AM 1026 KHz


เอกสารแนบ