ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมในโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ รัตนาแกรนด์คอนแวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค

ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมในโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ รัตนาแกรนด์คอนแวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค
เมื่อพุธที่  30  สิงหาคม  2560  เวลา 8.00 – 16.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม ในชื่อโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย  เฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ได้รับเกียรติจาก นางปรารถนา           ธรรมบำรุง  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธี  นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวรายงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท               ในการนี้มีนายอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวฯ  นายสมชาย  เทพรักษ์ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพิษณุโลก  และนายอนันต์  บำรุงไทย  ผู้ประนีประนอมศาลแขวงพิษณุโลก  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท”  ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ