ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ \"ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\" ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

ศาลจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ความรู้และตอบปัญหาทางกฎหมาย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM 101.75 MHz และคลื่น 89.0 MHz จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ความรู้และตอบปัญหาทางกฎหมาย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM 101.75 MHz และคลื่น 89.0 MHz จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันศุกร์ ที่  1  กันยายน  2560  ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดย นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่และตอบปัญหาทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ในโครงการ “คุยข่าวเล่าเรื่องกฎหมายทางสื่อวิทยุ วีดีทัศน์ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของศาลจังหวัดพิษณุโลก”           โดยมีผู้คนให้ความสนใจ  โทรศัพท์เข้ามาพูดคุย ซักถาม ไขข้อสงสัยทางกฎหมาย เป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 101.75 MHz และคลื่น 89.00 MHz   จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ