ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพพิธีศพ นายเฮง ศรีสวัสดิ์ ณ วัดอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพพิธีศพ นายเฮง ศรีสวัสดิ์ ณ วัดอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันจันทร์ที่  4  กันยายน  2560  เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดย นายธีวัฒน์  กล้าการรบ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดพิษณุโลก  และตัวแทนคณะผู้พิพากษา เป็นเจ้าภาพในพิธีศพ  นายเฮง  ศรีสวัสดิ์   ณ วัดอรัญญิก  อายุ 83 ปี  ซึ่งเป็นบิดาของ  นายจำนงค์  ศรีสวัสดิ์  พนักงานขับรถฯ  โดยมีกำหนดฌาปนกิจศพในวัน พุธ ที่  6  กันยายน  2560  ที่วัดอรัญญิก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 


เอกสารแนบ