ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าส่งคำคู่ความใหม่ เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ