ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปีงบประมาณ 2561

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปีงบประมาณ 2561
          วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดโครงโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุรพล  สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมีนายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีนางสาวพรนภัส  คีระสมบูรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก นายวินัย  เจตวิเศษไพศาล ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนฯ และนายสมชาย  เทพรักษ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพิษณุโลก เป็นวิทยากรอภิปรายและเสวนาในหัวข้อ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธี” ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ และกิจกรรมตอบปัญหาทางกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 160 คน ณ ห้องลิลลี่ รัตนาแกรนด์ คอนแวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


เอกสารแนบ