ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัด “โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย” ณ วัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัด “โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย” ณ วัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
         วันศุกร์ที่ 24  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.00 – 12.00  น. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยนางสาวกัณฐกาญจน์ สัตยารักษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพาท พร้อมด้วยนายวิชชากรณ์ วันทา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน “เข้าร่วมโครงการจังหวัดสัญจร”กับสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตาม"โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย”จัดให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลชั้นต้นและศาลสูง พร้อมให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตนเมื่อมาศาล โดยมีประชาชนให้ความสนใจขอรับคำปรึกษาเป็นจำนวนมาก ณ วัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ