ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทางคลื่น FM 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทางคลื่น  FM 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561  เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา โดยนายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกและนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการ“ป้าๆ...พาคุย” โดยเผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อทราบถึงการกระทำอย่างไรที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ทางคลื่นFM 94.25 KHz  และ Facebook สวท.พิษณุโลก 


เอกสารแนบ