ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ทางคลื่น FM 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ทางคลื่น FM 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันจันทร์ที่ 3  กันยายน  2561  เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา นายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกและนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ ประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการ “ป้าๆ...พาคุย” โดยได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่อง พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองมิให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผลงาน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ทางคลื่น FM 94.25 KHz  และ Facebook สวท.พิษณุโลก 


เอกสารแนบ