ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศศาลจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกและชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 72 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศศาลจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกและชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 72 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ