ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ศาลจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 7.45 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยนายปกครอง เปรมดิษฐกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการทำ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณ รอบอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกและบ้านพักผู้พิพากศาลจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนพันธุ์ไม้ยืนต้นอื่นๆ ภายในบ้านพักของบุคลากรของศาลจังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ